2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerinden toplanan 11 farklı propolis örneğinin, antioksidan kapasiteleri in vitro koşullarda değerlendirilmiştir. Çalışmada tüm propolis örnekleri ekstrakte edilerek, toplam fenolik ve flavonoid profillerine bakılmıştır. Çalışmanın sonucunda, tüm örneklerin yüksek oranda fenolik ve flavonoid içerdiği bulunmuş ve bu sayede yüksek antioksidan etkiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Tüm örneklerin, kafeik asit fenetil ester (KAFE) dahil olmak üzere, toplam 32 farklı fenolik bileşik içerdiği belirlenmiştir. Ayrıca Marmara bölgesinden toplanan örneklerin, diğer bölgelerden toplanan örneklere göre daha yüksek oranda KAFE içeriğine sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynak: Ozdal, T., Ceylan, F.D., Eroglu, N., Kaplan, M., Olgun, E.O. and Capanoglu, E. (2019). Investigation of antioxidant capacity, bioaccessibility and LC-MS/MS phenolic profile of Turkish propolis. Food Research International, 122, pp.528–536.