Doğal bir arı ürünü olan polen, literatürde “Tam Gıda” olarak tanımlanmaktadır. Bileşiminde doğal olarak lif; fenolik ve flavonoid maddeler; değerli vitamin ve mineraller yer alır. Ek olarak, yaklaşık %30 oranında protein içeriğine de sahiptir. Zengin besin bileşimiyle günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı güçlü bir besindir. Son bilimsel araştırmalarda, polenin zihinsel performans ve bilişsel durum üzerinde faydaları olduğu görülmüştür. Aynı zamanda çocuklarda büyüme ve gelişmenin desteklenmesinde yararlanılabilecek doğal bir gıda desteğidir. Aktif spor yapan bireylerde spor performansının iyileştirilmesi ve kas gelişimini desteklemek adına günlük beslenmeye dahil edilebilir.
Yüksek miktarda kuersetin, kaempferol ve polifenol türevlerini barındıran bir arı ürünü olan polenin bağışıklık yanıtını iyileştirici, mide ve bağırsak sağlığını da destekleyici etkileri mevcuttur. Yapılan son bilimsel çalışmalarda, Anadolu polenindeki değerli flavonoidlerin virüs-reseptör kompleksi ile etkileşime girme potansiyeli olduğu göstermektedir. Bu doğal arı ürününün COVID-19 tedavisine destek olarak yüksek potansiyele sahip olduğu bildirilmektedir. Polenin sağlık faydalarından yararlanabilmek adına doğru ve güvenilir kaynaklardan, uygun kalite ve üretim standartlarında ürünleri tüketmek önemlidir.

Anadolu Poleninin Anksiyete ve Depresyon Üzerine Olumlu Etkisi

Kronik stres; anksiyete, depresyon ve bilişsel işlev bozukluğu ile ilişkili potansiyel bir sendromdur. Arı ürünlerinin de yüksek antioksidan özelliğiyle mental problemlerde faydalı olabileceğine dair birçok bilimsel yayın bulunmaktadır. 2021 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, Anadolu poleninin depresyon ve anksiyete üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma 3 gruba ayrılan 24 rat ile yürütülmüştür. İlk grup kontrol grubudur. İkinci grup stres altındaki ratlardan oluşmaktadır. Üçüncü grup ise 200 mg/kg/gün Anadolu propolisi alan stres altındaki ratlardır. Çalışma 10 gün sürmüş olup grupların beyinlerindeki biyokimyasal değişiklikler ve davranışsal değişiklikleri incelenmiştir. Davranışsal test sonuçlarında Anadolu poleni alan grupta anksiyete seviyelerinin anlamlı olarak azalma sağladığı görülmüştür. Anadolu poleninin aynı zamanda beyin dokusunda oksidatif stresi azaltarak nöroinflamasyonu baskıladığı görülmüştür. Araştırmacılar, Anadolu poleninin bilişsel sağlık üzerine olumlu etkilere sahip doğal bir gıda olduğunu bildirmişlerdir.

Kaynak: Saral, Ö., Şahin, H., Saral, S., Alkanat, M., Akyıldız, K., Topçu, A., & Yılmaz, A. (2021). Bee pollen increases hippocampal brain-derived neurotrophic factor and suppresses neuroinflammation in adult rats with chronic immobilization stress. Neuroscience Letters, 136342.